Arhiva ILIJA ŠIKIĆ – KOLUMNA “POD NAJEZDOM GLOBALIZACIJE”

Monday, May 16th, 2016 @ 11:19AM

Zaštita čovjeka

Ekoložke odredbe Europske unije (EU) su podložene zahtjevima industrija, trgovine i fiktivnih ugroza (na pr. CO2) preko kojih se putem novih poreza pune njihove blagajne. Hrvatska ne smije dopustiti da joj se takve norme nameću od strane EU. Nije dovoljno da Hrvatska postavi svoje (više) standarde, jer će EU zbog…

Saturday, April 23rd, 2016 @ 11:35AM

Genetsko inženjerstvo, eugenika i eutanazija

Pozdravljajući se svakodnevno veličanstvenim i nadasve ćudorednim pozdravom „Za dom – spremni!“ prisežemo uviek iznova našu spremnost za dom i umrieti. Umrieti iliti poginuti za Domovinu jest ono zadnje – ultima ratio. U čemu se pak očituje naša spremnost živjeti i djelovati za naš hrvatski dom? Biti spreman, znači biti…

Sunday, March 6th, 2016 @ 12:52AM

‘New Age’ iliti ‘Urotničtvo u znaku Vodenjaka’

Na početku evo navoda prof. dr. Mije Nikića s promocije enciklopedijskog priručnika „New Age i kršćanstvo“ autora dr. Josipa Blaževića, franjevca konventualca: „Svako igranje raja na zemlji, ljude je skupo koštalo i na kraju veoma razočaralo. Sjetimo se samo komunističke utopije da će oslobođeni proleteri osnovati raj na zemlji. Umjesto…

Tuesday, September 15th, 2015 @ 9:00PM

Invazija Europe

Cielim svietom se već mjesecima sustavno razpačavaju propagandni prikazi o izbjeglicama kako preplavljuju Europu! Iako su žene i djeca absolutna manjina, stavljaju se upravo slike njih, „nejač“, prognanici, sirotinja koja bježi pred strahotama ratova. U nas je riedko tko, na pr. Mirela Holy imala građanske hrabrosti spomenuti kako među tim…

Saturday, June 20th, 2015 @ 8:01PM

Što znače supranacionalne zajednice za male države?

„Supranacionalne zajednice su za male države pogibeljne jer aritmetički onemogućuju njihov utjecaj te nisu demokratske (djelovanje vlade nije legitimirano voljom naroda).“ Pojmom „supranacionalna zajednica“ označava se razina iznad nacije. Tim procesom nacionalne države se sve više i više odriču svoje suverenosti. Pristupanjem Europskoj uniji (EU), Republika Hrvatska je „synchronizirala“ svoje…

Tuesday, June 2nd, 2015 @ 3:03PM

Uloga Hrvatske uoči ostvarenja Novog svjetskog poredka

Kad je dr. Franjo Tuđman 1997. izgovorio “Hrvatska je danas smetnja prodoru svjetske ideje o slobodnom društvu”, samo je 100 % mentalno retardirana „Fekal tribune“ štala zanjištala, misleći kako predsjednik Republike Hrvatske priznaje magnum crimen svoje „autokratske“ vladavine. Svatko normalan je pak odmah shvatio kako to i takvo slobodno družtvo…

Monday, May 11th, 2015 @ 11:54PM

Ilija Šikić: Pod najezdom globalizacije*

U svom prvom prilogu za web stranicu Demokratskog saveza nacionalne obnove (DESNO) valja mi nagoviestiti koji tematski sklop mogu čitatelji očekivati u rubrici „Pod najezdom globalizacije“. Današnje doba je bremenito sveobćom dezorientiranošću. Sustav vriednosti se naglo urušava. Ljudi se sve više udaljavaju od Boga. Ratovima se ne zna više ni…

Thursday, March 19th, 2015 @ 11:51PM

Životopis Ilija Šikić

Životopis… ŽIVOTOPIS ILIJA ŠIKIĆ (LINK)

Do izbora za Hrvatski sabor

Provjerite datum kampanje!