‘New Age’ iliti ‘Urotničtvo u znaku Vodenjaka’

Sunday, March 6th, 2016 @ 12:52AM

Na početku evo navoda prof. dr. Mije Nikića s promocije enciklopedijskog priručnika „New Age i kršćanstvo“ autora dr. Josipa Blaževića, franjevca konventualca: „Svako igranje raja na zemlji, ljude je skupo koštalo i na kraju veoma razočaralo.

Sjetimo se samo komunističke utopije da će oslobođeni proleteri osnovati raj na zemlji. Umjesto obećanog raja, ovaj ideološki pokret stvorio je pakao u kojem je nestalo na milijune nevinih osoba. Autor ove jedinstvene knjige na razumljiv i uvjerljiv način raskrinkava iluzije New agea, budi u čitatelju kritičku sposobnost zrelog rasuđivanja svjetla od tame i potiče ga na ispravno razlikovanje duhova. Autor s pravom na početak svoje knjige stavlja riječi sv. Ivana apostola: „Dječice, klonite se idola!“ (1 Iv 5, 21).

New Age iliti „Urotničtvo u znaku Vodenjaka“  je izhodišna točka završnice uzpostave Novog svjetskog poredka (to jest uzpostave jedne svjetske vlade).

Do sada se puno toga učinilo po pitanju dosljednog razdvajanja crkve od države. Predpostavka uspješnosti novog svjetovnog poredka je posvemašnje zabacivanje jednog, osobnog Boga, zakonodavca. Na njegovo mjesto ima stupiti čovjek. Zviezdu petokraku, symbol čovjeka, nalazimo u zastavama Kine, Amerike, Rusije…

Karl Marx predviđa rasama i klasama koje nisu dorasle uvjetima novog života podpun nestanak u jednom revolucijskom holokaustu (čitaj: genocidu)! Očigledno se ta agenda provodi u dobu u kojemu mi živimo.

Ideologije su duhovni konstrukti pa ih je težko razlikovati od religija. Da, ti profanirani oblici religije su u pravilu nadomjestak za vjeru. Ideologije se ne prilagođavaju stvarnosti, štoviše, one prilagođavaju stvarnost svojoj nakani. Nije ni čudo kad se ideologije označavaju velesilama našeg doba, nazovimo ga „novim dobom“. Za religiju novog doba (ideologiju bez Boga), pored sve njezine heterogenosti i poviestne starosti njezinih sustavnica ipak možemo preuzeti ime kojim se sami određuju i oko kojeg se okupljaju „New Age“.

Tako zvane elite (manjina) zavode svjetinu u svoje kolo, svoj sustav „vriednosti“ znanstvenjačkom, razonodnom i medijskom promičbom. Čovjeka, Zemlju, prirodu se pobožanstvenjuje, a Boga se skriva. Na mjesto Boga otca postavljena je majka Zemlja. Ljudsku potrebu vjerovanja u nadnaravno zadovoljavaju praznovjerjem. Ta nova nerazumnost dopušta sve, samo ne vjeru u jednog Boga.

Eklekticizam je filozofijski pristup koji se ne drži ni jedne paradigme predpostavki ili zaključaka, već stvara višestruke teorije kako bi se stekao uvid u neku pojavu. Pojam potječe od grčke rieči „eklektikos“, što znači „birati najbolje”. Pojavila se i zgodna složenica kako mi živimo u jednom „opcijskom družtvu“ gdje nam u svim područjima stoje mogućnosti izbora.

Aktualni primjer dominacije takvog „svjetonazora“ imamo u činjenici kako je gotovo samo po sebi razumljivo da se izbjeglicama koje dolaze u Europu ne osporava „pravo“ birati zemlju Europske unije u kojoj se žele nastaniti.

U ideologiji Novog doba svatko može naći nešto za svoj ukus: okultizam, magiju, astrologiju, alkemiju, kabalu, spiritizam, teozofiju, antropozofiju, vjerovanje u vještice, minerale, izvanzemaljce… To ezoterijsko mišljenje i prakticiranje započinje osvajati sviet od sredine sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Može se i godina 1968. uzeti kao neka važna, prielomna točka i početak t. zv. „marša na institucije“. S plaštem socijalizma i ekologije, feminizma i ljudskih prava, sexualne slobode, bratstva i jedinstva, rodne zamjenjivosti i jednakosti, antifašizma i t. d. ide se u jedan sviet s jednom vladom i jednim vođom. U jedan, totalitaran sviet u kojem će sve biti regulirano i gdje će sva dobra biti pravedno prerazpoređena, gdje će zahvaljujući genetski manipuliranoj hrani svi biti siti, gdje će ciepljenjima, smanjenjem broja žitelja planeta, genetikom i eugenikom bolesti biti izkorjenjene. Usađivanjem biochipova u naša tiela i ukidanjem gotovinske trgovine život postaje jednostavnijim.

Divna „promjena paradigme“. Divni „novi sviet“.

Ilija Šikić

Dobri izvori za stvaranje slike o «New Age»:

Josip Blažević: Enciklopedijski priručnik NEW AGE I KRŠĆANSTVO, Split 2014.

Fritjof Capra: Tao fizike, istraživanje paralela između suvremene fizike i istočnjačkog misticizma, Zagreb 1998.

Fritjof Capra: Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild, Bern 1983.

Constance Cumbey: The Hidden Dangers of the Rainbow, The New Age Movement and Our Coming Age of Barbarism, 1983.

Marilyn Ferguson: The Aquarian Conspiracy. Personal and Social Transformation in the 1980s, Los Angeles 1980.

Sven Reichardt / Detlef Siegfried: „Alternativkultur“ der 1970er- und 1980er-Jahre (Hg.), Das Alternative Milieu. Antibürgerlicher Lebensstil und linke Politik in der Bundesrepublik Deutschland und Europa 1968–1983, Göttingen 2010.

Joseph Schumacher: Die sanfte Verschwörung im Zeichen des Wassermanns, New Age – eine neue Religion (predavanje od 6. siečnja 2007. u Gelsenkirchen-Schalke).

Posted by
Categories: ILIJA ŠIKIĆ - KOLUMNA "POD NAJEZDOM GLOBALIZACIJE"

Do izbora za Hrvatski sabor

Provjerite datum kampanje!