Financijska izvješća

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe-Ilok

Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe-Ilok

Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe-Ilok

Izvješće o troškovima izborne promidžbe-Ilok

Obrazac IZ-DP ILOK

Obrazac IZ-MO ILOK

Obrazac IZ-TP ILOK

Bilanca na dan 31.12.2018.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.

Financijski plan 2019.

Izvješće o primljenim donacijama 01.01.2018.-31.12.2018.

Izvještaj o prihodima i rashodima 01.01.2018.-31.12.2018.

Plan i program rada za 2019.

Izvješće o primljenim donacijama (01.01.2018. do 30.06.2018.)

Plan i program rada za 2018.
Financijski plan 2018..
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DESNO 2017.
Izvješće o donacijama 2017. (Obrazac IZ-D)

Izvješće o primljenim donacija (IZD) 01.01.-30.06.2017. 

LOKALNI IZBORI 2017. – IZVJEŠĆA

KONAČNA IZVJEŠĆA
Grad Osijek
Anto Đapić FIN-IZVJ
Anto Đapić IZDP
Anto Đapić IZMO
Anto Đapić IZTP
Vijeće Osijek FIN-IZVJ
Vijeće Osijek IZDP
Vijeće Osijek IZMO
Vijeće Osijek IZTP

Osječko – baranjska županija
Luka Stanić FIN-IZVJ
Luka Stanić IZDP
Luka Stanić IZMO
Luka Stanić IZTP
Skupština OBŽ FIN-IZVJ
Skupština OBŽ IZDP
Skupština OBŽ IZMO
Skupština OBŽ IZTP

OV Antunovac
Antunovac FIN-IZVJ
Antunovac IZDP
Antunovac IZMO
Antunovac IZTP
Franjo Gavran FIN-IZVJ
Franjo Gavran IZDP
Franjo Gavran IZMO
Franjo Gavran IZTP

OV Čepin
Čepin FIN-IZVJ

Čepin IZDP
Čepin IZMO
Čepin IZTP
Mario Katušić FIN-IZVJ
Mario Katušić IZDP
Mario Katušić IZMO
Mario Katušić IZTP

OV Ernestinovo

Ernestinovo FIN-IZVJ
Ernestinovo IZDP
Ernestinovo IZMO
Ernestinovo IZTP

OV Petrijevci

Petrijevci FIN-IZVJ
Petrijevci IZDP
Petrijevci IZMO
Petrijevci IZTP
Dino Stojaković FIN-IZVJ
Dino Stojaković IZDP
Dino Stojaković IZMO
Dino Stojaković IZTP

 

 

PRIVREMENA IZVJEŠĆA
Grad Osijek
Anto Đapic IZDP
Anto Đapic IZDP2
AntoDapic_IZMO
Anto Đapic IZTP
Vedran Novokmet IZDP
Vedran Novokmet IZDP 2
Vedran Novokmet IZMO
Vedran Novokmet IZTP
Vlado Jukić IZDP
Vlado Jukić IZDP 2
Vlado Jukić IZMO
Vlado Jukić IZTP
Vijeće Osijek IZDP
Vijeće Osijek IZDP2
Vijeće Osijek IZMO
Vijeće Osijek IZTP

Osječko – baranjska županija

Hrvoje Kralj IZDP
Hrvoje Kralj IZDP 2
Hrvoje Kralj IZMO
Hrvoje Kralj IZTP
Luka Stanić IZDP
Luka Stanić IZDP 2
Luka Stanić IZMO
Luka Stanić IZTP
Mario Mandžukić IZDP
Mario Mandžukić IZDP (2)
Mario Mandžukić IZMO
Mario Mandžukić IZTP
Skupština OBŽ IZDP
Skupština OBŽ IZMO
Skupština OBŽ IZTP

OV Antunovac

Antunovac IZDP
Antunovac IZDP (2)
Antunovac IZMO
Antunovac IZTP
Boris Marković IZDP
Boris Marković IZDP (2)
Boris Marković IZMO
Boris Marković IZTP
Franjo Gavran IZDP
Franjo Gavran IZDP (2)
Franjo Gavran IZMO
Franjo Gavran IZTP

OV ČEPIN
Čepin IZDP
Čepin IZDP (2)
Čepin IZMO
Čepin IZTP
Antun Lučić IZDP
Antun Lučić IZDP (2)
Antun Lučić IZMO
Antun Lučić IZTP
Frano Vrebac IZDP
Frano Vrebac IZDP (2)
Frano Vrebac IZMO
Frano Vrebac IZTP
Mario Katušić IZDP
Mario Katušić IZDP (2)
Mario Katušić IZMO
Mario Katušić IZTP

OV Ernestinovo
Ernestinovo IZDP
Ernestinovo IZDP (2)
Ernestinovo IZMO
Ernestinovo IZTP 

OV Petrijevci
Petrijevci IZDP
Petrijevci IZMO
Petrijevci IZTP
Dino Stojaković IZDP
Dino Stojaković IZMO
Dino Stojaković IZTP
Mirna Gelo IZDP
Mirna Gelo IZDP (2)
Mirna Gelo IZMO
Mirna Gelo IZTP 

Okvirni podaci o visini i izvoru vlastitih sredstava za izbornu promidžbu 2017.

Program rada za 2017 g.

DESNO Financijski plan za 2017 g.

Obrazac DESNO 31.12.2016.

Obrazac IZ D – DESNO 01.01.2016. – 31.12.2016.

Financijski plan 2016.

Program rada 2016.

Izvješće o primljenim donacijama do 30. 06. 2016. g.

 

IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE 2015.

Obrazac IZ-D 31.12.2015..xls

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 2015.

Obrazac DESNO 31.12.2015.

Financijski izvještaji za financiranje izborne promidžbe za zastupnike u Hrvatski sabor 08.11.2015.

Obrazac IZ-DP 30.10.2015

Obrazac IZ-MO 30.10.2015.

Obrazac IZ-TP 30.10.2015.

 

ObrazacIZ-D 30.06.2015. (skinite dokument kao “Save Link As… ili kliknite na link”)

Financijski izvještaj za 2014. (skinite dokument kao “Save Link As…“)

ObrazacIZ-D 31.12.2014. (skinite dokument kao “Save Link As…”)

Financijski plan 2015. (skinite dokument kao “Save Link As…”)

Program rada 2015. (skinite dokument kao “Save Link As…”)

Obrasci za financiranje izborne promidžbe za načenika Općine Čeminac (24.09.2014. – 28.10.2014.)

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe (24.09.2014. – 28.10.2014.)

Obrasci za financiranje izborne promidžbe – općina Čeminac, 2014.

OBJAVA UTROŠENIH SREDSTAVA (općina Čeminac, 2014.)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ (IZ-D do 30.06.2014.) Obrazac IZ-D 30.06.2014. (završno)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE (u razdoblju od 01.04.2014. do 24.06.2014.)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ (24.06. 2014.)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ IZBORNE PROMIDŽBE ZA 2014. GODINU (kampanja za EU parlament)

Objava utrošenih sredstava koju kandidati namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu Nezavisne liste Ante Đapića (kampanja 2013.).

OBJAVA UTROŠENIH SREDSTAVA (2013.)

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2013. GODINU

Do izbora za Hrvatski sabor

Provjerite datum kampanje!