Zaštita čovjeka

Monday, May 16th, 2016 @ 11:19AM


Ekoložke odredbe Europske unije (EU) su podložene zahtjevima industrija, trgovine i fiktivnih ugroza (na pr. CO2) preko kojih se putem novih poreza pune njihove blagajne. Hrvatska ne smije dopustiti da joj se takve norme nameću od strane EU. Nije dovoljno da Hrvatska postavi svoje (više) standarde, jer će EU zbog interesa velikih korporacija provoditi svoje (niže) standarde i na našem tlu. To pogađa i cielu EU kad joj SAD nameću trgovinska pravila, koja pogoduju velikim korporacijama, primjerice kroz aktualne intransparentne TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) pregovore.

Dokumenti, koji su procurili u javnost, pokazuju kako se takvim „partnerstvom“ zadire duboko u regulacijsku autonomiju država članica EU. Upravo odkriveni papiri TTIP-a su pokazali kako su europski standardi ekologije i zaštite potrošača bitno razvodnjeni – primjerice dosadašnje načelo prevencije, koje omogućava zabraniti proizvode dočim oni pokazuju možebitnu štetnost po zdravlje. U SAD-u pak, proizvod se može zabraniti tek kad je znanstveno dokazana njegova štetnost. Iz istih razloga Republika Hrvatska ima obvezu prema hrvatskoj naciji proglasiti i zaštitni pojas na Jadranu. Podsjetimo kako su i pitanja hrvatskih državnih granica na brojnim mjestima još uviek neriešena. Bioetičari s pravom postavljaju pitanje uravnoteženosti zaštite okoliša i ljudskih potreba.

Imamo ozakonjene i visoko postavljene standarde zaštite okoliša, biljnih i životinjskih vrsta i njihove raznolikosti, zaštite i t.d.; imamo ozakonjene i visoko postavljene standarde ljudskih, ženskih, (razno)rodnih, protuprirodnih, manjinskih, rasnih i kojekakvih drugih prava. Međutim: zaštitu čovjeka – nemamo.

Problem leži u nemjerljivoj (imponderabilnoj) ugrozi čovjekova duhovnog i duševnog integriteta:

- Čovjek je sveden na puki pravni objekt: (fizičku) osobu iliti personu. Time mu je oduzeto njegovo dostojanstvo i njegova sloboda. Ova je thema toliko važna da ćemo naskoro morati samo njoj posvetiti zasebnu razčlanbu.

- Ponižavajući pregledi, pretresi i svenazočan nadzor u ime sigurnosti, implantiranje bio-chipova, uvođenje biometrijskih osobnih identifikacijskih dokumenata, ukidanje gotovine (odricanje od slobode za volju nekakva mira i sigurnosti)…

- Napadi na obitelj, instituciju braka, roditeljstvo i prava roditelja, rano sexualiziranje djece i nametljiv, bezbožni uputnik za odgoj i školstvo…

- “Mind control”, robotizacija, cyborgiziranje, transhumanizam, t.zv.umjetna inteligencija, pranje mozga, singularnost kao post-moderni okultizam, korjenito indoktriniranje pučanstva, pobožanstvenjavanje znanosti i znanstvenika…

- Manipulacije t.zv. subliminalnim porukama, širenjem straha i neistina preko sredstava javnog priobćavanja i posredstvom industrije zabave stvara sveobću vriednostnu dezorientaciju današnjeg čovjeka.

- Zatupljivanje, činjenje podložnim, poslušnim i suggestibilnim, potištenim, bezvoljnim – rječju: nesposobnim za bilo kakav odpor, ustaništvo.

- Skrivanje Boga. Sustavna sekularizacija družtva – Novi svjetovni poredak (Novus ordo seclorum). Theorija Big-bang, theorija evolucije, theorija infekcije, theorija immunizacije, theorija relativnosti, theorija gravitacije, theorija, theorija, theorija…

S druge strane postoji mjerljiva ugroza čovjekova tjelesna integriteta. Depopulacija je najdojmljivije zabilježena na t.zv. Georgia Guidestones, 110 tona težak granitni spomenik u  Georgiji, u SAD-u. Na njemu je uklesana poruka s deset naputaka, napisana na dvanaest jezika. Prvi naputak glasi: „Održavati ljudsku populaciju ispod 500 milijuna u stalnoj ravnoteži s prirodom.“

Puno tvari s kojima današnji čovjek dolazi u dodir su karcinogeni i/ili mutageni i/ili imaju reproduktivno toksično djelovanje. Imamo kontaminante iz okoliša, kao što su dioxini, polycyclički bifenili, polycyclički aromatski ugljikovodici i one koji nastaju obradom hrane, kao što su chlorpropanoli, acrylamidi, ostaci sredstava za čišćenje i t.d.

Vriedi spomenuti neke od onih najrazprostranjenijih: fluorid, jod, chlor, barij, aluminij, stroncij, živa, dioxin, formaldehyd, cjepiva, kemijski dodatci hrani, (pojačivači okusa – glutamati, umjetna sladila kao na pr. aspartam), GMO, antibiotici i hormoni u hrani, agrokemikalije, postupno legaliziranje droga, sterilizacije, legaliziranje pobačaja, eutanazija, perfidna eugenika, populariziranjem istospolnih zajednica, Codex alimentarius od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Ujedinjenih naroda koji odobrava uporabu sumnjivih i čak do nedavno zabranjivanih kemikalija, a s druge strane oštro zabranjuje i ograničava uporabu prirodnih sredstava, prirodnih dodataka hrani i ljekovita bilja.

Zdravlje čovjeka i svih drugih živih bića je ugroženo kroz hranu i pića, prisilne i uobičajene medikacije, kozmetička i hygienska sredstva, implantate, zaprašivanja neba, geo-inženjeringom, bojnim otrovima, te izvrgavanjem različitim vrstama zračenja i udarima različitih valnih dužina. Voda i izvori postaju „robom“ kao i svaka druga stvar, koju se može privatizirati i prodavati, pa čovjek gubi pravo na pitku vodu! Primjerice Nestlé i Coca-Cola u velikom stilu kupuju izvore vode po cielom svietu. Predpostavlja se kako će neizbježno u skoroj budućnosti doći i do ratova zbog vode. Zaštita čovjeka ima biti iztaknuto zapovjeđena u Ustavu, ali i u svim zakonima i odredbama, te svugdje strogo primjenjivana.

Ilija Šikić

Posted by
Categories: ILIJA ŠIKIĆ - KOLUMNA "POD NAJEZDOM GLOBALIZACIJE"
Tags: , , ,

Do izbora za Hrvatski sabor

Provjerite datum kampanje!