Smjernice Programa Domovinske koalicije

Friday, August 19th, 2016 @ 12:36AM

Uvažavajući sve različitosti unutar velike pravaške, domoljubne i demokršćanske obitelji koja na načelima Oca Domovine dr. Ante Starčevića djeluje na području Republike Hrvatske te Bosne i Hercegovine, članice Domovinske koalicije kroz ovaj Program uskladili su stavove i prioritete s ciljem prosperiteta Hrvatica i Hrvata!

Lustracija. Kako bi hrvatski narod raščistio s prošlošću i okrenuo se perspektivnoj budućnosti koju pružaju prirodna bogatstva, resursi i znanje hrvatskog čovjeka, neophodno je raskinuti sve veze s ostavštinama komunističkog sustava bilo po ustroju, ideologiji ili samom pojedincu. Lustracija kao takva, nije samo pitanje suočavanja s istinom, već je riječ i o ekonomskom pitanju kroz odbacivanje obrazovnih, znanstvenih i gospodarsko-poduzetničkih hibrida nastalih u tranziciji na temeljima polustoljetnog socijalističkog nauka. Na tom tragu, inzistirat će se i na zabrani veličanja znakovlja i ličnosti povezanih s komunističkim režimom ‘45.-’90.

Demografska obnova. Sve nacionalne politike i strategije, uključujući i one gospodarske, regionalne, ruralne, poljoprivredne, zdravstvene, obrazovne i znanstvene kategorije, moraju biti podložene cilju zaustavljanja odljeva stanovništva iz RH, poticanju useljavanja hrvatskog iseljeništva u RH te pronatalitetnoj politici. Predložit ćemo Zakon o statusu roditelja odgajatelja koji će moći ostvariti roditelj koji ima najmanje četvero djece mlađe od 18 godina te ako djeca žive s roditeljima i ako ih roditelji uzdržavaju. Kako bi zaštiti majke dojilje, inzistirat ćemo na izjednačavanju rodiljnih i roditeljskih naknada na način da iste dođu u razinu 100% plaće majke tijekom cijele prve godine života dojenčeta.

Obrazovanje. Kurikularna reforma ne smije biti povod za dezintegraciju nacionalnih vrijednosti. Obrazovni sustav mora integrirati odgoj, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje te stručno i znanstveno područje na temeljima tradicionalnih vrijednosti hrvatskog naroda, države i socijalnog nauka Katoličke crkve, a s ciljem stvaranja dodane vrijednosti i održivog razvoja društva te nacionalne ekonomije u cjelini.

Gospodarstvo, poljoprivreda i turizam. Poticajna politika u poduzetništvu, poljoprivredi i turizmu mora biti okrenuta mikro i malim poduzetnicima kao generatorima novih radnih mjesta u okruženju velike nezaposlenosti i iseljavanja. Napušteni i neiskorišteni objekti u vlasništvu države, neiskorištene poljoprivredne površine, kao i velike poljoprivredne površine u trenutnom najmu veletrgovaca i uvoznika moraju biti na raspolaganju malim i mladim poduzetnicima. Kako bi se olakšao proces ulaska u mikro i malo poduzetništvo, osim financijskih poticaja neophodna je i sustavna briga za obitelj malih i mladih poduzetnika kroz stambeno zbrinjavanje, kreditne linije s višegodišnjim počekom i jednostavniju integraciju u odgojno-obrazovni sustav.

Zabrana privatizacije. Tvrtke i javne ustanove od nacionalnog interesa poput HEP-a, JANAF-a, Plinacro-a, Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, ACI marina moraju ostati u većinski neotuđivom vlasništvu RH kojim upravlja isključivo RH.

Ljudska prava. Kako bi se povećala razina transparentnosti ustrajat ćemo na donošenju Zakona o zaštiti zviždača te borbi protiv kriminala, korupcije i nepoštivanja zakonitosti. Zaštita ljudskih, radnih i drugih prava građana koji u svojim sredinama ukažu na kriminal, korupciju i nepoštivanje zakonitosti te zaštita žrtava mobbinga na radnom mjestu bit će okosnica povećanja prosperiteta hrvatskih radnika. Zaštita prava ugroženih građanskih skupina, branitelja i stradalnika Domovinskog rata, kao i zaštita žrtava kršenja građanskih i općih ljudskih prava prema međunarodnim konvencijama predstavljaju vertikalu pravaškog nauka.

Zaštita prirodnih potencijala i resursa. RH trenutno mora proglasiti aktivni gospodarski pojas na Jadranu i aktivirati ekološku komponentu ZERP-a. Eksploatacija ugljikovodika na kopnu i moru mora biti u skladu s najvišim međunarodnim standardima, a 70% svih eksploatiranih količina biti prihod RH.

Povlašteni status investicijama hrvatske dijaspore. Višegodišnji maćehinski odnos prema iseljenoj i raseljenoj Hrvatskoj mora se promijeniti na način da Republika Hrvatska uistinu postane zemlja u kojoj mogu živjeti i oploditi svoj kapital. Povlastice velikim korporacijama uz višegodišnje dopuštanje neplaćanja poreza i pripadajućih doprinosa kao te ostali razni oblici sufinanciranja otvaranja novih radnih mjesta moraju biti ponuđeni i operativno omogućeni svim hrvatskim iseljenicima spremnim na ulaganje u RH.

Hrvatska u EU. Hrvatska vanjska politika mora se kreirati na temelju hrvatskih, a ne briselskih potreba. Ulazak Hrvatske u EU, kao mlade zemlje koja je pretrpjela teški agresorski napad i teror, bio je itekako ponižavajući, bolan, mukotrpan i, iz pozicije domaćih političkih elita, bezidejan proces koji po svojem završetku još uvijek nije dao obećane rezultate. Kako bi se osigurala zaštita nacionalnih interesa neophodno je konačno povlačenje svih službenih osoba koje su radile u diplomatskim predstavništvima SFRJ.

Srbija u EU. Popuštanje Republici Srbiji kroz institut labavih kriterija kakvi su viđeni prilikom otvaranja pregovaračkih poglavlja 23. i 24. predstavlja izravno ponižavanje Hrvatske, ali i odstupanje od temeljnih načela same EU. Potpisnici sporazuma inzistirat će na ponovnoj blokadi poglavlja 23. i 24. Srbiji sve do ispunjenja svih uvjeta koji štite interese RH i hrvatskih građana, a koji uključuju pitanja zatočenih i nestalih, ratne odštete, odštete obitelji poginulih, zatočenih i nestalih te konačnog utvrđivanja granica.

Odnosi Hrvatske i BiH. Stranke potpisnice na Hrvate u Hrvatskoj i Hrvate u Bosni i Hercegovini gledaju kao na jedan narod koji živi u dvije države. Čvrsto i beskompromisno ćemo braniti interese hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini na način da službena politika Hrvatske mora pratiti želje hrvatskog naroda u BiH, a ne da službena politika Hrvatske, kao do sada, kreira život Hrvata u BiH suprotno njihovim željama, potrebama i nacionalnim osjećajima.

Posted by
Categories: Hrvatska, IZBORI-2016
Tags: , ,

Do izbora za Hrvatski sabor

Provjerite datum kampanje!